WatchScript niezawodny monitoring stron www

System monitoringu WatchScript przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu sprawdza dostępność i monitoruje zachowanie serwisów www, serwerów oraz aplikacji internetowych. W razie problemów, natychmiast informuje odpowiednie osoby. Dzięki temu, czas niedostępności monitorowanej aplikacji zostaje ograniczony


 

Monitorowanie stron www

WatchScript nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania czy sprzętu. Wygodny, profesjonalny panel administracyjny jest dostępny online, przez przeglądarkę www. Konfiguracja jest prosta i intuicyjna.
Dowiedz się więcej »Natychmiastowe powiadomienia

W chwili wystąpienia określonego zdarzenia WatchScript natychmiast powiadamia odpowiedniego użytkownika systemu poprzez SMS lub e-mail. Dowiedz się więcej »


Raporotwanie

Raporty WatchScript dostarczają szczegółowych informacji na temat ogólnego stanu badanych urządzeń ze wskazaniem dokładnych czasów odpowiedzi oraz okresów niedostępności. Dowiedz się więcej »