Badanie wydajności aplikacji internetowych

 

Testy wydajnościowe

  • badanie czasu odpowiedzi kluczowych w realizacji projektu funkcji systemu;
  • badanie czasu trwania odpowiedzi przejścia użytkownika przez system/aplikację;
  • celem testów jest sprawdzenie czy poszczególne akcje wykonywane są przez system w akceptowalnym czasie.

Testy przeciążeniowe

  • założenia: wprowadzenie nadmiernej ilości użytkowników, danych oraz czasu przy malejących zasobach systemowych;
  • badanie czy aplikacja/system “nie spełni oczekiwań” w przewidywany sposób;
  • wyszukiwanie usterek w systemie działającym w trybie awaryjnym;
  • próba wywołania awarii nadmiernym obciążeniem systemu, prowadząca do utraty danych.

Testy obciążeniowe

  • symulacja obciążenia systemu dużą ilością jednocześnie działających użytkowników lub realizowanych transakcji;
  • utrzymanie określonego obciążenia przez określony w scenariuszu testowym czas;
  • sprawdzenie maksymalnej ilości wysyłanych zapytań (requests) jakie jest w stanie obsłużyć system w określonym przedziale czasu.


Testy wydajnościowe

WatchScript to najprostsze rozwiązanie na rynku umożliwiające kompleksowe badanie wydajności aplikacji internetowych.

Test wydajnościowy WatchScript odpowiada na pytania:

* Czy aplikacja działa prawidłowo pod określonym obciążeniem?
* Czy czas odpowiedzi spełnia założone wymagania?
* Ilu użytkowników jednocześnie może korzystać z aplikacji?

Badanie wydajnościowe WatchScript to rozwiązanie umożliwiające testowanie wytrzymałości najbardziej złożonych aplikacji internetowych. Badanie umożliwia wcześniejsze wykrycie i wyeliminowanie błędów w aplikacjach.

WatchScript Test Wydajnościowy

Test wydajnościowy WatchScript bada poprawność wyświetleń stron internetowych, czas ładowania, a także funkcjonowanie poszczególnych elementów odpowiedzialnych za proces zakupu czy płatności.

Test WatchScript to test symulujący masowy ruch od strony sieci skierowany na testowaną aplikację. Proces ten może być wykorzystany do testów obciążeniowych i wydajnościowych aplikacji webowych oraz serwerów internetowych.

Testy WatchScript pozwalają sprawdzić:

+ zachowanie serwera podczas dostępu wielu użytkowników
+ maksymalną ilość użytkowników jaką obsłuży serwer
+ czas odpowiedzi aplikacji internetowej podczas wzmożonego ruchu

Testy wydajnościowe - WatchscriptTesty obciążeniowe - Watchscript

Wynikiem każdego testu są szczegółowe i łatwe do interpretacji raporty.

Masz pytania? Skorzystaj z formularza kontaktowego.
Możemy przeprowadzić praktyczne każdy test, w zależności od Twoich wymagań.