Jak usunąć pustą stronę w Wordzie: skuteczne metody usuwania irytującego problemu

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek natknąć na pustą stronę w dokumencie Word, której po prostu nie możesz się pozbyć? To frustrujące, prawda? Dzisiaj przedstawiamy kilka skutecznych metod, dzięki którym z łatwością usuniesz niechciane, puste strony w programie Microsoft Word oraz innych popularnych edytorach tekstu.
empty document

Jak usunąć pustą stronę w Wordzie

Najczęstsze przyczyny powstawania pustych stron

Czasem w dokumentach Worda pojawiają się niechciane puste strony. Mogą one być wynikiem kilku różnych czynników, takich jak:

 • Ukryte znaczniki akapitów: Te niewidoczne znaki czasem powodują nadmiarowe przerwy między akapitami, co prowadzi do powstawania pustych stron.
 • Podziały stron i sekcji: Nieoczekiwane wstawienie podziału strony lub sekcji często skutkuje pojawieniem się pustej strony.
 • Pionowe marginesy i odstępy: Zbyt duże marginesy lub odstępy mogą przenosić tekst na następną stronę, pozostawiając poprzednią pustą.

Aby zminimalizować te problemy, warto zadbać o właściwe formatowanie dokumentów, co znacząco zmniejszy ryzyko powstawania pustych stron.

Metody usuwania pustych stron w Microsoft Word

Usuwanie pustych stron za pomocą klawisza Delete

Najprostszą metodą na usunięcie pustej strony jest użycie klawisza Delete:

 • Włącz znaczniki akapitów, klikając Ctrl+Shift+8 (na Windows) lub Option+⌘+8 (na Mac).
 • Podświetl znaczniki akapitów na pustej stronie.
 • Naciśnij klawisz Delete, aby je usunąć.

Usuwanie pustej strony za pomocą funkcji “Idź do”

Korzystając z funkcji “Idź do”, możesz szybko przejść do konkretnej strony i usunąć ją:

 • Otwórz funkcję Go To, naciskając Ctrl+G (na Windows) lub Option+⌘+G (na Mac).
 • Wpisz \page w pole tekstowe i naciśnij Enter, aby przejść do wybranej strony.
 • Naciśnij Delete, aby usunąć pustą stronę.

Usuwanie strony z treścią w Microsoft Word

Jeśli musisz usunąć stronę z tekstem:

 • Kliknij dowolne miejsce na stronie, aby ją wybrać.
 • Użyj funkcji Go To, naciskając Ctrl+G (na Windows) lub Option+⌘+G (na Mac).
 • Wpisz \page i zatwierdź Enter.
 • Naciśnij Delete, aby usunąć stronę.

Zaawansowane techniki usuwania pustych stron

Zmniejszanie rozmiaru czcionki końcowego akapitu

Czasami pusta strona pojawia się na końcu dokumentu przez ostatni akapit:

 • Zaznacz końcowy akapit.
 • Zmniejsz rozmiar czcionki do minimalnej (np. 1 pkt).

Zmniejszenie czcionki może przesunąć tekst tak, że pusta strona na końcu zostanie usunięta.

Zmniejszanie dolnego marginesu

Jeśli problem tkwi w marginesach, możesz dostosować dolny margines w ustawieniach układu strony:

 • Przejdź do zakładki “Układ” (Layout).
 • Wybierz “Marginesy” (Margins) i dostosuj dolny margines (np. na 1 cm).

Zmniejszenie marginesu może usunąć nadmiarowe odstępy, które powodują puste strony.

Zapisywanie dokumentu w formacie PDF

Często skutecznym rozwiązaniem jest zapisanie dokumentu w formacie PDF, aby wyeliminować puste strony:

 • Otwórz zakładkę “Plik” (File).
 • Wybierz opcję “Zapisz jako” (Save As) i wybierz format PDF.
 • Podczas zapisywania upewnij się, że niechciane strony zostały wykluczone.

To pozwala na wygodne przeglądanie i udostępnianie dokumentu bez pustych stron.

Usuwanie pustych stron w Google Docs

Google Docs, darmowy edytor online, umożliwia łatwą współpracę nad dokumentami i proste usuwanie pustych stron:

 • Usuń wszelkie podziały stron, które mogą powodować puste strony.
 • Zredukuj niestandardowe odstępy między akapitami.

Usuwanie pustych stron w LibreOffice Writer

LibreOffice Writer to bezpłatna alternatywa dla Microsoft Worda:

 • Włącz znaczniki akapitów, podobnie jak w Wordzie.
 • Podświetl i usuń znaki akapitów przy pomocy klawisza Delete.

Usuwanie pustych stron w WPS Office

WPS Office oferuje darmowe narzędzia do edycji tekstu z dodatkowymi funkcjami:

 • Podświetl zawartość strony, którą chcesz usunąć.
 • Użyj klawisza Delete, aby ją usunąć.

Usuwanie pustych stron na urządzeniach mobilnych

Microsoft Word na Android i iOS

Korzystanie z Microsoft Worda na urządzeniach mobilnych jest intuicyjne:

 • Podświetl zawartość pustej strony.
 • Użyj narzędzi Delete lub Backspace, aby usunąć pustą stronę.

empty document

Zdarza się, że podczas pracy z dokumentem Word, a także innymi edytorami tekstu, pojawiają się niechciane puste strony. Takie sytuacje mogą być wynikiem kilku czynników, takich jak niewidoczne znaczniki akapitów, błędne podziały stron i sekcji czy zbyt duże marginesy i odstępy. Aby zminimalizować ryzyko powstawania pustych stron, warto zadbać o właściwe formatowanie dokumentów.

Zaprezentowano tutaj także różne metody na usunięcie tych niechcianych stron. Najprostsza z nich wiąże się z wykorzystaniem klawisza Delete – tą metodę umożliwiają Windows i Mac. Istnieje też technika korzystania z funkcji “Idź do”. Zaprezentowano sposoby na usunięcie stron z tekstem czy zmniejszenie rozmiaru czcionki końcowego akapitu. Można też dostosować dolny margines w ustawieniach układu strony. Zasugerowano również zapisać dokument w formacie PDF, co zwykle eliminuje problem pustych stron.

Poruszono również pytanie usuwania pustych stron w Google Docs, LibreOffice Writer oraz WPS Office. Wszystkie te edytory oferują metody podobne do tych stosowanych w Wordzie. Na koniec omówiono, jak usunąć puste strony na urządzeniach mobilnych, na przykład korzystając z Microsoft Word na Androida i iOS.

Podsumowanie i kluczowe informacje:

 • Najczęstszymi przyczynami powstawania pustych stron w Microsoft Word są ukryte znaczniki akapitów, nieoczekiwane wstawienia podziału strony lub sekcji oraz zbyt duże marginesy lub odstępy.
 • Najprostszą metodą usunięcia pustej strony w Wordzie jest włączenie znaczników akapitów (Ctrl+Shift+8 na Windows, Option+⌘+8 na Mac) i naciśnięcie klawisza Delete po podświetleniu znaczników na pustej stronie.
 • Za pomocą funkcji “Idź do” (Ctrl+G na Windows, Option+⌘+G na Mac) można szybko przejść do konkretnej strony i ją usunąć, wpisując \page i naciskając Enter, a następnie Delete.
 • Jeśli strona zawiera treść, można ją usunąć, wybierając stronę, korzystając z funkcji Go To (\page) i naciskając Delete.
 • Zmniejszenie rozmiaru czcionki końcowego akapitu lub dostosowanie dolnego marginesu w ustawieniach układu strony może pomóc usunąć pustą stronę na końcu dokumentu.
 • Zapisanie dokumentu w formacie PDF może wyeliminować puste strony, jeśli podczas zapisywania upewnisz się, że niepotrzebne strony zostały wykluczone.
 • W Google Docs można usunąć puste strony, usuwając wszelkie podziały stron i redukując niestandardowe odstępy między akapitami.
 • W LibreOffice Writer należy włączyć znaczniki akapitów, podświetlić je i usunąć przy pomocy klawisza Delete.
 • W WPS Office puste strony można usunąć, podświetlając zawartość strony i używając klawisza Delete.
 • Na urządzeniach mobilnych, takich jak Android i iOS, w Microsoft Word puste strony można usuwać, podświetlając zawartość pustej strony i używając narzędzi Delete lub Backspace.
 • Inne, polecane artykuły które mogą Cię zainteresować:

   Back to top button